Việt Thắng Long An


03/01/2019


Vị trí: Lô P, KCN Nhựt Chánh, Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức, Long An
Ngành Nghề: Nhà máy TĂCN
Chủ đầu tư: Vingroup
Quy Mô: 68.000m2
Công suất: 600.000 tấn/năm

COMMENT

Partner

0918 899 538 (24/7)