Nutreco


08/01/2019


Vị trí: ấp 3A, Xã Phước Lợi, Huyện Bến Lức, Long An
Ngành Nghề: Nhà máy TĂCN
Chủ đầu tư: Skretting Việt Nam
Quy Mô: 23.000m2
Công suất: 100.000 tấn/năm

COMMENT

Partner

0918 899 538 (24/7)