JapFa Long An


08/01/2019


Vị trí: Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức, Long An.
Ngành Nghề: Nhà máy TĂCN
Chủ đầu tư: Tập đoàn Japfa ( Indonesia)

JapFa Long An

COMMENT

Partner

0918 899 538 (24/7)