Deheus Đồng Nai


03/01/2019


Vị trí: KCN Dầu Giây, Xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai
Ngành Nghề: Nhà máy TĂCN
Chủ đầu tư: Tập doàn Hoàng Gia Deheus.
Quy mô: 52.000m2, 15 triệu USD
Công suất: 300.000 tấn/năm

COMMENT

Partner

0918 899 538 (24/7)