Cargill Bình Dương


03/01/2019


Vị trí: Lô A-4G-CN, KCN Bàu Bàng, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương
Ngành Nghề: Nhà máy TĂCN
Chủ đầu tư: Tập đoàn Cargill (Mỹ)
Quy Mô: 28 triệu USD, 48.000m2
Công suất: 240.000 tấn/năm

 

 

COMMENT

Partner

0918 899 538 (24/7)